Медведица Геба (Eucharia festiva)

Медведица Геба (Eucharia festiva)

Медведица Геба (Eucharia festiva)